งานแสดงสินค้าในเยอรมนี

สถานทูตร่วมส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์การแพทย์และศูนย์ผลิตเครื่องมือแพทย์

       เป็นที่ทราบกันดีว่าในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่เดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อรับการบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน แต่ท่านทราบไหมว่าคนไทยยังมีความเป็นเลิศด้านการผลิตยา เครื่องสำอาง และอุปกรณ์การแพทย์หลายประเภทที่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก เวชภัณฑ์หลายรายการที่ผลิตโดยคนไทยได้รางวัลระดับโลก และสินค้าด้านการแพทย์ของไทยหลายชนิดเป็นที่สนใจของตลาดยุโรป
        ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพเหล่านี้ ได้รับเชิญจากสำนักงานการค้าต่างประเทศ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าร่วมออกร้านที่งาน Medica 2017 ณ นครดึสเซลดอร์ฟ ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดงานหนึ่งของโลก ภายในงานมีการนำเสนออุปกรณ์ที่การแพทย์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขา การแพทย์ดิจิทัล เวชภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีสำหรับการถ่ายภาพเพื่อใช้งานทางการแพทย์ เทคโนโลยีเวชศาสตร์บำบัดและเวชศาสตร์กีฬา ยา และอุปกรณ์การแพทย์ในทุกแขนง
        เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2560 เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้มีโอกาสได้เยี่ยมชมงานและได้หารือกับผู้ประกอบการของไทยเพื่อแสวงหาแนวทางในการสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับฝ่ายเยอรมัน สำหรับการพัฒนาเวชภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อุปกรณ์และเครื่องมือจากแพทย์ วัสดุที่ใช้ดามและเชื่อมกระดูก ไปจนถึงหุ่นยนต์ที่ช่วยดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการไทยมีการสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรมขั้นสูงในการพัฒนาสินค้าให้ได้รับการยอมรับในตลาดโลก
         ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ศรีตรังแอนโกรอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และน.ส.สัญฉวี พัฒนจักร กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เปิดคูหาของบริษัท และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่บริษัทก่อตั้งมาครบ 30 ปี และประสบความสำเร็จเป็นผู้ผลิตถุงมือการแพทย์รายใหญ่ของโลกด้วย

12/09/2017กลับหน้าหลัก