งานแสดงสินค้าในเยอรมนี

งาน Hannover Messe กับการพัฒนา Industrie 4.0 ของไทย

       เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้เข้าร่วมงาน Hannover Messe 2017 (Hanover Fair) ณ เมืองฮันโนเวอร์ ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม วิศวกรรม และ Industrie 4.0 ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการ สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาจากทั่วโลกนำผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัย นวัตกรรมมาจัดแสดง และหาลูกค้าและเครือข่ายทางธุรกิจ ในการนี้ เอกอัครราชทูตได้เข้าร่วมกำหนดการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้แก่การเยี่ยมชมสถานประกอบการเยอรมันที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมและ Industrie 4.0 และได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการไทยที่มาออกร้านในคูหาประเทศไทย (Thai Pavilon) ของสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ไทยมีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิด Industrie 4.0 และปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    การเยือนครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการรับทราบถึงแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัลของโลก และเล็งเห็นศักยภาพและความต้องการของผู้ประกอบการไทยในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งจะสถานเอกอัครราชทูตจะนำไปเป็นข้อมูลประกอบในการดำเนินการงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและผู้ประกอบการในด้าน Industrie 4.0 และเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและเยอรมนีในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยต่อไป
    นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตได้โอกาสพบปะกับนาง Ilse Aigner รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ รัฐบาวาเรีย และได้แจ้งความประสงค์ของไทยที่จะขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ การศึกษา วิจัยและเทคโนโลยีกับรัฐบาวาเรีย ในการนี้ รัฐมนตรียังได้สอบถามถึงการเข้าร่วมของผู้ประกอบการไทยในงาน Hannover Messe ด้วย

08/16/2017กลับหน้าหลัก