งานแสดงสินค้าในเยอรมนี

สองปีมีหนึ่งหน: อุตสาหกรรมอาหารไทยจัดใหญ่ที่งานมหกรรม ANUGA

         งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (ANUGA) เป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้นทุก ๆ สองปี ที่เมืองโคโลญจน์ในปีนี้ได้เวียนมาบรรจบอีกเป็นครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 7 - 11 ต.ค. 2560 สำหรับประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ผลิตอาหารหลักของโลกและผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 13 ของโลก งาน ANUGA เป็นโอกาสสำคัญที่จะได้แสดงศักยภาพและนวัตกรรมด้านอาหารให้ลูกค้าจากทั่วโลกได้ประจักษ์ ในปีนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยเข้าร่วมงานมหกรรม ANUGA อย่างพร้อมเพรียง แสดงให้เห็นถึงกระแสนิยมสินค้าอาหารของไทยในตลาดยุโรปและตลาดโลกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทยที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ

    ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2560 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต และนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าชมงาน ANUGA และได้เยี่ยมคูหาไทยและพบปะหารือกับผู้ประกอบการไทยที่มาออกงาน และได้มีโอกาสรับทราบถึงแนวโน้มของตลาด ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ แลกเปลี่ยนความเห็นกับภาคเอกชนไทยในประเด็นที่ไทยอาจพิจารณาร่วมมือกับเยอรมนีได้ เช่น การวิจัยและพัฒนาในนวัตกรรมอาหารเพื่อมุ่งเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมอาหาร มาตรฐานสินค้า ทั้งด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และ แนวคิดอาหารที่สอดคล้องกับ lifesytle สมัยใหม่ด้วย

    นอกจากนั้น ยังเป็นที่น่ายินดีที่ผลิตภัณฑ์อาหารของไทยจำนวน 4 รายการ ได้รับรางวัล ANUGA Taste Innovation Show ได้แก่
    - ผลิตภัณฑ์ Coconut Bar ซึ่งเป็นขนมขบเคี้ยวกึ่งอาหารเสริมโปรตีน ตรา Coco Jazz ผลิตโดย บริษัท เฮสโกฟู้ด จำกัด
    - ผลิตภัณฑ์ขนุนเชื่อมในซ้อสมะม่วงและซ้อสมะเขีอเทศหวาน ตรา Elephants ผลิตโดย บริษัท เอราวัณฟู้ด จำกัด (มหาชน)
    - ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ทอดกรอบ ตรา Taste Inc. ผลิตโดย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
    - ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบจากปลา รสชาติสาหร่ายวาซาบิ ตรา Fish Pop ผลิตโดย บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้ใช้นวัตกรรมทำให้สินค้ามีความโดดเด่นทั้งในด้านคุณค่าทางโภชนาการ การบรรจุภัณฑ์ ความสะดวกในการบริโภค และการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

12/09/2017กลับหน้าหลัก