สไลด์หน้าแรก

Energy Storage Europe Conference 15-17 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเมืองดึสเซลดอร์ฟ

งานประชุม Energy Storage Europe Conference ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้คำขวัญ “learning, networking, deal-making” ภายในมีการประชุม International Renewable Energy Storage Conference (IRES) ครั้งที่ 10 รวมอยู่ภายในงานด้วย นับเป็นงานประชุมและแสดงสินค้าด้านการจัดเก็บพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของโลก ในครั้งที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานกว่า 1,800 คน  ผู้เข้าร่วมออกบูธประมาณ 100 ราย จาก 48 ประเทศทั่วโลก ซึ่งในปี 2559 นี้คาดว่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นเกือบเท่าตัว ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่ การผลิตและบริการพลังงาน ผู้ให้บริการเครือข่าย ช่างไฟฟ้า/ช่างติดตั้ง ผู้ผลิตอุปกรณ์สะสมพลังงาน ธุรกิจผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่ สถาบันการเงิน/แหล่งทุน สถาบันวิจัย ตลอดจนนักฎหมายและนักการเมือง

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับ ได้แก่ การสร้างเครือข่าย/ข้อตกลงทางธุรกิจ ความร่วมมือทางการค้นคว้าวิจัย การเรียนรู้แนวโน้มทางการตลาดและเทคโนโลยี

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ www.ESEexpo.deกลับหน้าหลัก