นโยบายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราขทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เชิญผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันเยือนประเทศไทยและเข้าร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 2017
สถานเอกอัครราขทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน 2 คน ได้แก่ Dr. Christina Schmidt-Holtmann ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จากกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานของเยอรมนี และนาย Lutz Haase ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร FTWK ซึ่งเป็น star...

การประชุม G20 Digitising Manufacturing
        เมื่อวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2560 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นำคณะผู้แทนไทยทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการประชุม G20 Digitising Manufacturing ซึ่งเป็นการประชุมในกรอบกลุ่มประเทศ G20 &...

การปรับตัวของ SMEs ของเยอรมนีให้เข้าสู่ยุค Industry 4.0 กับโอกาสของไทย
...

ผู้ผลิตเครื่องจักรเยอรมนีปรับตัวอย่างไรต่อแนวคิด Industry 4.0
ผู้ประกอบการชาวเยอรมันเริ่มตื่นตัวกับแนวคิด Industry 4.0 มากขึ้นเป็นลำดับ ผู้ประกอบการในหลายภาคส่วนถกเถียงกันถึงแนวทางการปรับตัวและปรับใช้แนวคิด Industry 4.0 เข้ากับการประกอบธุรกิจ ภาคธุรกิจสาขาหนึ่งที่ถือว่าเป็นกลไกสำคัญของการยกระดับกระบวนการผลิตของ...


Pages: 1