นโยบายที่เกี่ยวข้อง

R&D

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยือนเยอรมนี เพื่อขยายลู่ทางความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสองทาง
เมื่อวันที่ 25 - 27 ม.ค. 2560 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และคณะผู้บริหารระดับสูงของ วท. เดินทางเยือนกรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อขยายความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา และการสร้างนวัตกรรมกั...

Adlershof Science and Innovation Park – ต้นแบบอุทยานวิทยาศาสตร์ของเยอรมนี
          Adlershof Science Park เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมต้นแบบชั้นนำของประเทศเยอรมนี ที่เป็นศูนย์รวมของหน่วยงานด้านวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ ที่มีทั้งศูนย์เทคโนโลยีและศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (In...


Pages: 1