สาขาธุรกิจที่สำคัญ

ภาคบริการ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ในปี 2555 เยอรมนีมีมูลค่าตลาดท่องเที่ยวรวม 97 พันล้านยูโร นับเป็นตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป อัตราการเข้าพักโรงแรมทั้งปี 407.3 ล้านคืน เพิ่มขึ้น 3.6% จากปีก่อนหน้า มีการใช้จ่ายเงินในการท่องเที่ยวนอกประเทศรวม 65.3 พันล้านยูโร ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศอยู่ที่ 67.1 พันล้านยูโร

เยอรมนีมีรายได้ 29.7 พันล้านยูโร จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยจำนวนการเข้าพักของนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น 8.1% เป็นจำนวน 68.8 ล้านคืน รายรับด้านธุรกิจสันทนาการ บันเทิง และวัฒนธรรมของปี 2555 สรุปรวม130.3 พันล้านยูโร ส่วนการเดินทางเชิงธุรกิจมีจำนวน 9.4 ล้านราย เดินทาง 166.3 ล้านเที่ยว เข้าพักในโรงแรม 43.4 ล้านคืน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายรวม 46.7 พันล้านยูโร

Top Cities in Germany 2012 (Overnight Stays by Foreigners)Source: German National Tourist Board (GNTB), 2014
ที่มา : องค์กรส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งเยอรมนี (GTAI)


การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวในเยอรมนีมีแนวโน้มสูงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะกิจการบนสื่อออนไลน์ ขณะที่จำนวนผู้ประกอบการยังคงที่ กิจการขนาดใหญ่ของเยอรมนี ได้แก่ TUI, Thomas Cook และกลุ่ม REWE สัดส่วนองค์กรที่มีจำนวนลูกจ้างมากกว่า 500 คน มีจำนวน 66% ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด ส่วนองค์กรขนาดเล็กมี 26% ซึ่งในจำนวนนี้ มีธุรกิจเสริมบริการการท่องเที่ยวอื่น ๆ ด้วย