อัพเดทด้านเศรษฐกิจ

อัพเดทด้านเศรษฐกิจ

สรุปภาวะเศรษฐกิจเยอรมนีปี 60 กับแนวโน้มปี 61
ปี 60 เป็นปีทองอีกปีหนึ่งของเศรษฐกิจเยอรมนีแล้ว แต่นักวิเคราะห์เศรษฐกิจส่วนใหญ่มองว่า ปี 61 เศรษฐกิจเยอรมนีจะดียิ่งขึ้นไปอีก และเข้าสู่ช่วงเครื่องยนต์ “เริ่มร้อนเกินไป” แล้ว  ...

โอกาสของ Start-ups ไทยในเยอรมนี (ตอนที่ 1): ความเข้มแข็งของกรุงเบอร์ลินในฐานะ Start-ups City ชั้นนำของโลก
ด้านโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยที่ทำงานใกล้ชิดกับภาคเอกชน ความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ และบรรยากาศที่สบาย ๆ ที่ช่วยดึงดูดให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากทั่วโลกมาเปิดธุรกิจในกรุงเบอร์ลิน ทำให้เมืองหลวงของประเท...

การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของเยอรมนี (ตอนที่ 2) การปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่อนาคตของผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของเยอรมนี
เมื่อต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น รัฐบาลเยอรมนีเริ่มออกมาตรการกระตุ้นให้คนซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นตั้งแต่ปี 2559 ในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมนีเร่งพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์โลกในอนาคต...

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หนึ่งในสาขาความร่วมมือที่สำคัญระหว่างไทยและเยอรมนี
      เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้เข้าพบหารือกับ Prof. Dr. Hubert Ertl, Vice President and Head of Research of the Federal Institute for Vocational Education and Tra...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยือนกรุงเบอร์ลิน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายการพาณิชย์ ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกันเรียนเชิญ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยือนกรุงเบอร์ลิน ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนกับภาคส่ว...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน บรรยายหัวข้อประเทศไทยเป้าหมายปลายทางสำหรับนักธุรกิจ นักลงทุน และนักท่องเที่ยว
        เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 60 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เดินทางเยือนเมือง Mannheim รัฐ Baden-Württemberg เพื่อบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย ตามที่ได้รับเชิญจากสมาคม Diplomatic Council...

การประชุม G20 Digitising Manufacturing
        เมื่อวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2560 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นำคณะผู้แทนไทยทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการประชุม G20 Digitising Manufacturing ซึ่งเป็นการประชุมในกรอบกลุ่มประเทศ G20 &...

Co-Working Space สำหรับนักลงทุนไทย
        เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 60 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และนายวิรจิต สุวรรณประดิษฐ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายการพาณิชย์ ได้พบหารือกับนาย Joachim Köhler ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการ #openspace ซึ่งทำหน้า...

โอกาสธุรกิจไทย: หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนเยอรมนีประเมินการลงทุนในไทยสดใสในปี 2561 แนะควรขยายธุรกิจในไทย
...

สรุปมาตรการสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจ และมาตรการส่งเสริมการทำธุรกิจในเยอรมนี (สถานะเดือนสิงหาคม 2560)
สรุปมาตรการสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจ และมาตรการส่งเสริมการทำธุรกิจในเยอรมนี (สถานะเดือนสิงหาคม 2560)
1.    เงินช่วยเหลือ และกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital: VC) ที่เป็นไปตามเงื่อนไข
   &nbs...


Pages: 1 2 3 Next