อัพเดทด้านเศรษฐกิจ

อัพเดทด้านเศรษฐกิจ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer ครั้งที่ 2
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-24 มีนาคม 2559 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แก่คณะผู้บริหารและครูอาชีวะจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศไทย ตามโครงการต่อยอดความร่วมมืออาชีวศึ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เปิดงานสัมมนาเครือข่ายธุรกิจไทย-เยอรมนี ที่ Hannover Messe
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้เปิดงานสัมมนาเครือข่ายธุรกิจไทย-เยอรมนี เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจในสาขายานยนต์ให้กับภาคเอกชนไทยที่มาร่วมงาน Hannover Messe โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงาน Hannover Messe
...

E-Tuk Tuk รถตุ๊กตุ๊กที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ากับโอกาสทางธุรกิจของไทย
E-Tuk Tuk หรือ E-Tricycle Taxi คือ “รถตุ๊กตุ๊กที่ขับเคลื่อนด้วยระบบพลังงานไฟฟ้า” จุดเด่นของ E-Tuk Tuk คือ การดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เปลี่ยนมาเป็นขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ...

การปรับตัวของ SMEs ของเยอรมนีให้เข้าสู่ยุค Industry 4.0 กับโอกาสของไทย
...

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่ของ EU มีผลกระทบต่อไทยอย่างไร
เผยแพร่ทาง thaieurope.net และ นสพ. กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 8 ก.พ. 2559
    เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สภายุโรปและคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปได้ลงมติเห็นชอบความตกลงสำหรับร่างกฎหมายให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคฉบับใหม่ ค...

โอกาสธุรกิจไทย: หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนเยอรมนีประเมินการลงทุนในไทยสดใสในปี 2559 แนะควรขยายธุรกิจในไทย
...

Deutsche Bank คาดการณ์เศรษฐกิจเยอรมนีเติบโตดีต่อเนื่องในปี 2559
สรุปผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 2 ปี 2015 เพิ่มขึ้น 0.4% จากไตรมาสแรก
ขณะที่ GDP ไตรมาสแรกปี 2015 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 0.3% ...

ไอเดียใหม่แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร
นักศึกษามหาวิทยาลัย Witten/Herdecke ของเยอรมนี นำเสนอผลวิจัย แนะยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาการสรรหาบุคลากรขององค์กรขนาดกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทที่สาธารณูปโภคไม่ค่อยสมบูรณ์...

ขนส่งมวลชนเบอร์ลิน (BVG) ใช้รถพลังไฟฟ้า
ตั้งแต่ 1 ก.ค. 58 เป็นต้นมาบริษัทขนส่งมวลชนเบอร์ลิน (BVG) เริ่มทดลองนำรถบัสขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า Solaris Urbino 12 Electric 4 คัน วิ่งบริการ...


Pages: 1 2 Next