อัพเดทด้านเศรษฐกิจ

อัพเดทด้านเศรษฐกิจ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หนึ่งในสาขาความร่วมมือที่สำคัญระหว่างไทยและเยอรมนี
      เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้เข้าพบหารือกับ Prof. Dr. Hubert Ertl, Vice President and Head of Research of the Federal Institute for Vocational Education and Tra...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยือนกรุงเบอร์ลิน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายการพาณิชย์ ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกันเรียนเชิญ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยือนกรุงเบอร์ลิน ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนกับภาคส่ว...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน บรรยายหัวข้อประเทศไทยเป้าหมายปลายทางสำหรับนักธุรกิจ นักลงทุน และนักท่องเที่ยว
        เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 60 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เดินทางเยือนเมือง Mannheim รัฐ Baden-Württemberg เพื่อบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย ตามที่ได้รับเชิญจากสมาคม Diplomatic Council...

การประชุม G20 Digitising Manufacturing
        เมื่อวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2560 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นำคณะผู้แทนไทยทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการประชุม G20 Digitising Manufacturing ซึ่งเป็นการประชุมในกรอบกลุ่มประเทศ G20 &...

Co-Working Space สำหรับนักลงทุนไทย
        เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 60 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และนายวิรจิต สุวรรณประดิษฐ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายการพาณิชย์ ได้พบหารือกับนาย Joachim Köhler ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการ #openspace ซึ่งทำหน้า...

โอกาสธุรกิจไทย: หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนเยอรมนีประเมินการลงทุนในไทยสดใสในปี 2561 แนะควรขยายธุรกิจในไทย
...

สรุปมาตรการสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจ และมาตรการส่งเสริมการทำธุรกิจในเยอรมนี (สถานะเดือนสิงหาคม 2560)
สรุปมาตรการสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจ และมาตรการส่งเสริมการทำธุรกิจในเยอรมนี (สถานะเดือนสิงหาคม 2560)
1.    เงินช่วยเหลือ และกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital: VC) ที่เป็นไปตามเงื่อนไข
   &nbs...

การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของเยอรมนี (ตอนที่ 1) – ทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
เยอรมนีเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก รถยนต์ทุกประเภทของเยอรมนีได้รับความนิยมไปทั่วโลก เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ของเยอรมนีเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค แต่ในยุคที่คู่แข่งกำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าจนสามารถผลิตรถยนตไฟฟ้าออกมาตีตลาดได้ ผู้ผลิตร...

ประเทศไทยร่วมเปิดคูหาในงาน International Green Week 2017
        เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดพิธีเปิดคูหาไทยในงาน International Green Week 2017 (IGW) โดยมีนายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน กล่าวเปิดงาน และได้...

กฎระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในเยอรมนี
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายในแต่ละประเทศทั่วโลก เพื่อควบคุมสินค้าให้มี ควำมปลอดภัย มีคุณภาพ และมีสรรพคุณตามที่กล่ำวอ้าง ฉะนั้นการนำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเข้ำมำในเยอรมนีจึงจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนตามกฎระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื...


Pages: 1 2 Next