อัพเดทด้านเศรษฐกิจ

อัพเดทด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของเยอรมนี (ตอนที่ 1) – ทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
เยอรมนีเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก รถยนต์ทุกประเภทของเยอรมนีได้รับความนิยมไปทั่วโลก เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ของเยอรมนีเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค แต่ในยุคที่คู่แข่งกำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าจนสามารถผลิตรถยนตไฟฟ้าออกมาตีตลาดได้ ผู้ผลิตร...

ประเทศไทยร่วมเปิดคูหาในงาน International Green Week 2017
        เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดพิธีเปิดคูหาไทยในงาน International Green Week 2017 (IGW) โดยมีนายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน กล่าวเปิดงาน และได้...

กฎระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในเยอรมนี
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายในแต่ละประเทศทั่วโลก เพื่อควบคุมสินค้าให้มี ควำมปลอดภัย มีคุณภาพ และมีสรรพคุณตามที่กล่ำวอ้าง ฉะนั้นการนำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเข้ำมำในเยอรมนีจึงจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนตามกฎระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื...

E-Tuk Tuk รถตุ๊กตุ๊กที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ากับโอกาสทางธุรกิจของไทย
E-Tuk Tuk หรือ E-Tricycle Taxi คือ “รถตุ๊กตุ๊กที่ขับเคลื่อนด้วยระบบพลังงานไฟฟ้า” จุดเด่นของ E-Tuk Tuk คือ การดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เปลี่ยนมาเป็นขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ...

การปรับตัวของ SMEs ของเยอรมนีให้เข้าสู่ยุค Industry 4.0 กับโอกาสของไทย
...

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่ของ EU มีผลกระทบต่อไทยอย่างไร
เผยแพร่ทาง thaieurope.net และ นสพ. กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 8 ก.พ. 2559
    เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สภายุโรปและคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปได้ลงมติเห็นชอบความตกลงสำหรับร่างกฎหมายให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคฉบับใหม่ ค...

ไอเดียใหม่แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร
นักศึกษามหาวิทยาลัย Witten/Herdecke ของเยอรมนี นำเสนอผลวิจัย แนะยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาการสรรหาบุคลากรขององค์กรขนาดกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทที่สาธารณูปโภคไม่ค่อยสมบูรณ์...

ผลิตน้ำจากอากาศด้วยนาโนเทคโนโลยี
นักวิจัยมหาวิทยาลัยฮันโนเวอร์ได้พัฒนาตาข่ายจับหมอก ทำจากเส้นใยนาโนที่ถักทอด้วยไฟฟ้า (Elektrospinning) สามารถกลั่นน้ำได้ถึง 100 ลิตรต่อตร.ม. ต่อวัน...

คนเยอรมันทำงานจนเลยวัยเกษียณมากขึ้น
ผลการศึกษาโดยสถาบันเศรษฐกิจแห่งเยอรมัน ณ เมืองโคโลญจน์พบว่า ปัจจุบันมีจำนวนคนเยอรมันที่ทำงานจนเลยวัย 65 ปีเพิ่มมากขึ้น และผู้ที่มีฐานะดีมีแนวโน้มที่จะทำงานเลยวัยเกษียณมากขึ้น...

เครื่องสแกนสามมิติ
เครื่องสแกนสามมิติต้นทุนต่ำ คิดค้นโดยบริษัท 3Digify มหาวิทยาลัยเทคนิคไคเซอร์สเลาเทิร์น มีความละเอียดกว่าครึ่งมิลลิเมตร...


Pages: Prev. 1 2 3 Next