อัพเดทด้านเศรษฐกิจ

อัพเดทด้านเศรษฐกิจ

สมาพันธ์ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม เทคโนโลยีและธุรกิจแห่งเยอรมนี (ADT)
สมาพันธ์ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม เทคโนโลยีและธุรกิจแห่งเยอรมนี หรือ ADT
(German Association of Innovation, Technology and Business Incubation Centers)...

เซ็นทรัลซื้อกิจการห้างสรรพสินค้าดังของเยอรมนี
กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของยุโรป (SIGNA) เพื่อเข้าซื้อกิจการของกลุ่มคาเดเว (The KaDeWe Group) ซึ่งเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าดังระดับพรีเมี่ยมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี...

เยอรมนีประกาศกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำ
เยอรมนีประกาศกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำ ชั่วโมงละ 8.50 ยูโร หรือประมาณ 380 บาท โดยจะเริ่มมีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ...


Pages: Prev. 1 2 3