อัพเดทด้านเศรษฐกิจ

ไอเดียใหม่แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร

นักศึกษามหาวิทยาลัย Witten/Herdecke ของเยอรมนี นำเสนอผลวิจัยภายใต้กรอบโครงการของศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่แห่งวิทเท่น (Entrepreneurship Zentrum Witten) แนะยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาการสรรหาบุคลากรขององค์กรขนาดกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทที่สาธารณูปโภคไม่ค่อยสมบูรณ์นัก โดยเสนอแนวคิดโครงการฝึกบุคลากร “Expedition Management” ที่จะเป็นตัวกลางช่วยองค์กรต่างๆ สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน สอดคล้องกับเวลาและทำเลที่ตั้ง โดยการคัดเลือกผู้สมัครงานมาสามราย ใช้เวลารายละ 6 เดือน เข้าฝึกงาน รวมใช้เวลา 1 ปีครึ่งก่อนคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สุด โดยกระบวนการเหล่านี้จะช่วยลดภาระงานการสรรหา งานบริหาร และงานฝึกอบรม ของบริษัทได้

เวบไซต์โครงการ www.capitalheads.de

ที่มา นิตยสาร Der Mittelstand ฉบับ 5/2014 ประจำเดือนตุลาคม/พฤศจิกายนกลับหน้าหลัก