ข่าวเด่น

โอกาสธุรกิจไทย: หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนเยอรมนีประเมินการลงทุนในไทยสดใสในปี 2561 แนะควรขยายธุรกิจในไทย

        German Trade and Investment (GTAI) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของเยอรมนีวิเคราะห์ว่า ปี 2561 จะเป็น year of investment ของไทย และแนะนำ 8 ธุรกิจที่นักลงทุนเยอรมันมีโอกาสในไทย thaibizgermany.com ประเมินว่า ภาคเอกชนไทยโอกาสมากขึ้นในการเป็นหุ้นส่วนและ supplier กับนักลงทุนเยอรมนีและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
    GTAI ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์เกี่ยวกับโอกาสของภาคธุรกิจเยอรมนีในไทยว่า มีโอกาสเพิ่มขึ้นเนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยเป็นการปรับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจให้มุ่งการเจริญเติบโตยั่งยืนและหลุดพ้น middle income trap ประกอบกับการค้าระหว่างประเทศเริ่มฟื้นตัว และประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเตรียมการเลือกตั้ง ทำให้รัฐบาลเร่งกระตุ้นการใช้จ่ายและการลงุท ทั้งหมดนี้ จะช่วยกระตุ้นการลงทุนในปี 2561 ให้สดใส โดยได้ระบุสาขาธุรกิจที่จะเจริญเติบโตได้ดีและเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนเยอรมันจะขยายการลงทุนและหาหุ้นส่วนธุรกิจกับฝ่ายไทยสำหรับปี 2561 ไว้ 8 สาขา ได้แก่

1. เครื่องจักร: ไทยมีแนวโน้มนำเข้าเครื่องจักรเพิ่มขึ้นจากนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม cluster และ EEC และผู้นำเข้าและผู้ค้าเครื่องจักรนำเข้าน่าจะได้ประโยชน์จากแนวโน้มนี้
2. รถบรรทุก/รถกระบะ/อีโคคาร์: ไทยยังส่งออกได้ดีต่อเนื่อง     และนักลงทุนเยอรมันอาจลงทุนเพิ่มเติมในไทย เป็นโอกาสในการหาหุ้นส่วนธุรกิจของเอกชนไทย
3. เคมีภัณฑ์: ไทยขยายตลาดในดีในด้านปิโตรเคมีและวัตถุดิบในการก่อสร้าง และนักลงทุนเยอรมันอาจลงทุนเพิ่มเติมในไทย เป็นโอกาสในการหาหุ้นส่วนธุรกิจของเอกชนไทย
4. ก่อสร้าง: การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานช่วยสนับสนุน ตลาดการค้าให้ขยายตัวดี    ทำให้นักลงทุนเยอรมันสนใจร่วมลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และน่าจะต้องการ supplier และหุ้นส่วนธุรกิจไทย
5. IT:    นโยบาย ศก. ดิจิตอล และการวางโครงสร้างพื้นฐาน 4G ช่วยสนับสนุนให้ขยายตัวได้ดี    นักลงทุนเยอรมันโดยเฉพาะสนใจ start-ups ด้าน IT สนใจขยายกิจการในไทย น่าจะต้องการหุ้นส่วนธุรกิจและช่างฝีมือชาวไทย และเป็นโอกาสในการรับเทคโนโลยี
6. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม: นโยบายภาครัฐสนับสนุนพลังงานทดแทนและการจัดการของเสียมากขึ้น    นักลงทุนเยอรมันน่าจะต้องการหุ้นส่วนธุรกิจไทยและเป็นโอกาสในการรับเทคโนโลยี
7. เทคโนโลยีการแพทย์: medical tourism และการขยายกิจการของ รพ. ช่วยสนับสนุนโอกาสของโรงพยาบาลและธุรกิจสุขภาพไทยในการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ และเสนอสินค้าและบริการสุขภาพ
8. การท่องเที่ยว: การท่องเที่ยวไทยขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นโอกาสของธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม สปาไทยในการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ และเสนอสินค้าและบริการกับภาคธุรกิจเยอรมัน
    GTAI ยังประเมินว่าไทยมีการเตรียมพร้อมต่อ AEC ค่อนข้างดีและไทยมีศักยภาพสูงที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตในภูมิภาค โดยเฉพาะในสาขาพลังงาน วัสดุก่อสร้าง การเงิน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โลจิสติกส์ บริการสุขภาพ และการท่องเที่ยว และกรุงเทพฯ มีศักยภาพสูงที่จะเป็นที่ตั้งของ regional headquarters อีกทั้งการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทุกสาขา โดยเอกชนไทยจะไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นโดยอาศัยเขตเศรษฐกิจพิเศษและความเชื่อมโยงที่มีมากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่นักลงทุนจากเยอรมนีจะขยายการลงทุนหรือหาหุ้นส่วนในไทยเพื่อขยายตลาดในประเทศเพื่อนบ้านด้วย


ผู้สนใจสามารถคนหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในเยอรมนี กิจกรรมทางธุรกิจในเยอรมนี และโอกาสเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับนักลงทุนเยอรมนีในไทยได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ที่ www.thaibizgermany.com


กลับหน้าหลัก