ข่าวเด่น

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงาน Hannover Messe

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงเบอร์ลิน (Berlin ASEAN Committee: BAC) นำโดยเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำกรุงเบอร์ลินในฐานะประธาน BAC พร้อมกับเอกอัครราชทูต/ผู้แทนประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้เข้าร่วมงาน Hannover Messe ที่นครฮันโนเวอร์ ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยปีนี้มีผู้ออกงานกว่า 5,000 บริษัทจากทั่วโลกกว่า 70 ประเทศ ครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรมในโอกาสนี้คณะทูตอาเซียนได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Stephan Weil นายกรัฐมนตรีแห่งรัฐ Lower Saxony สองฝ่ายเห็นพ้องถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของอาเซียนและโอกาสสำหรับภาคเอกชนเยอรมนีโดยเฉพาะรัฐ Lower Saxony ซึ่งเป็นฐานการผลิตรถยนต์ในเครือ Volkswagen ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเยอรมนี ที่จะเข้าไปร่วมลงทุนและสานความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะยานยนต์ เศรษฐกิจดิจิตัล และอาชีวศึกษา นอกจากนี้ในช่วงบ่าย เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เข้าร่วมงานเสวนาเกี่ยวกับพัฒนาการของอาเซียนและงานเลี้ยงรับรองเพื่อเชื่อมเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างภาคเอกชนเยอรมนีและภาคเอกชนจากประเทศอาเซียนที่มาร่วมงานในครั้งนี้

05/06/2016กลับหน้าหลัก