ข่าวเด่น

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เปิดงานสัมมนาเครือข่ายธุรกิจไทย-เยอรมนี ที่ Hannover Messe

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้เปิดงานสัมมนาเครือข่ายธุรกิจไทย-เยอรมนี เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจในสาขายานยนต์ให้กับภาคเอกชนไทยที่มาร่วมงาน Hannover Messe โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานการลงทุนประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต (BOI สำนักงานนครแฟรงก์เฟิร์ต) และสมาคมนักธุรกิจภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (OAV) ในการจัดงานครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนาย Timo Prekop คณะกรรมการบริหาร OAV ร่วมกล่าวเปิดงาน นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี ผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บรรยายเกี่ยวกับศักยภาพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย โดยหน่วย BUILD จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ โดยการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต ผู้ผลิตชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมสนับสนุน ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย พัฒนาฐานข้อมูล online จัดการสัมมนาและการอบรมบุคลากร เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้แทนภาคเอกชนจากสองฝ่ายคือ นายพชร สุวรรณพิมลกุล ประธานบริษัท Pacific Rubber และนาย Uwe Fabian ตำแหน่ง Area Manager Sales Operations ASEAN บริษัท Volkswagen ยังได้ร่วมให้ข้อมูลประสบการณ์การลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งสองฝ่ายต่างพึงพอใจต่อการจัดงานในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยเห็นพ้องถึงศักยภาพทางเทคโนโลยีและฝีมือแรงงานของภาคเอกชนไทยที่ได้มาตรฐานสากล แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไปไม่ถึงฝ่ายเยอรมันที่สนใจและมักขาดช่องทางการติดต่อระหว่างกัน

05/06/2016กลับหน้าหลัก