ข่าวเด่น

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน บรรยายหัวข้อประเทศไทยเป้าหมายปลายทางสำหรับนักธุรกิจ นักลงทุน และนักท่องเที่ยว

        เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 60 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เดินทางเยือนเมือง Mannheim รัฐ Baden-Württemberg เพื่อบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย ตามที่ได้รับเชิญจากสมาคม Diplomatic Council สภาเมือง Mannheim และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสประจำเยอรมนี พร้อมด้วยผู้แทนทีมประเทศไทย ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้แก่ นายตรีเทพ นพคุณ รักษาการกงสุลใหญ่ ดร. รัชนี วัฒนวิศิษฎพร รองกงสุลใหญ่และผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน นส. สัญฉวี พัฒนจักร กงสุลและรองผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ และนายพงษ์ทอง อินทรทัต รองผู้อำนวยการ ททท.
    ในการนี้ เอกอัครราชทูตได้บรรยายในหัวข้อ “ประเทศไทย เป้าหมายปลายทางสำหรับนักธุรกิจ นักลงทุน และนักท่องเที่ยว” โดยใช้โอกาสนี้ในการเน้นย้ำว่า ตลอดมาไทยส่งเสริมบรรยากาศที่เป็นมิตรและเอื้อต่อการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีการดำเนินนโยบาย Thailand 4.0 การขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor และการพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรม อีกทั้ง ไทยยังมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (2030 Agenda for Sustainable Development) นอกจากนั้น ยังแสดงให้เห็นว่าไทยและเยอรมนีมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากว่า 156 ปี และมีความร่วมมือทวิภาคีครอบคลุมทุกสาขา
    ในงานดังกล่าวมีภาคเอกชนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 70 ราย ถือเป็นการขยายช่องทางการค้าและการลงทุนแก่ผู้สนใจในไทย ในช่วงสุดท้าย เอกอัครราชทูตและผู้แทนทีมประเทศไทย ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตยังได้เยี่ยมชมบริษัท Fuchs Petrolub SE ซึ่งเป็นบริษัทอันดับหนึ่งด้านการผลิตสินค้าประเภทน้ำมันหล่อลื่นและเคมีภัณฑ์ที่มีสำนักงานในไทยอีกด้วย

09/13/2017กลับหน้าหลัก