การทำธุรกิจในเยอรมนี

ในหลักการ เยอรมนีมีกฎหมายให้การคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติอย่างเสมอภาคกับนักลงทุนเยอรมนี หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย นักธุรกิจส่วนใหญ่สามารถพี่งพาระบบยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพของเยอรมนี อย่างไรก็ดี การทำความเข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก่อน ย่อมเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้า กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี กฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่กำลังถูกจับตามองในเยอรมนีในขณะนี้การเงินและการธนาคาร

ยูโร (Euro) เป็นสกุลเงินกลางที่ใช้เยอรมนีและในอีก 16 ประเทศ โดยสามารถตรวจสอบอัตราค่าเงินยูโรรายวันได้ที่เวบไซต์ของธนาคารกลางแห่งยุโรป (European Central Bank หรือ ECB)


ระบบธนาคารในเยอรมนีประกอบไปด้วย ธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์ ซึ่งยังแยกย่อยออกเป็นธนาคารทั่วไปและธนาคารเฉพาะทาง ธนาคารทั่วไป เช่น ธนาคารผู้ให้สินเชื่อและเครดิต ธนาคารออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ มีบริการทำธุรกรรมต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจรับฝากเงิน บริการด้านสินเชื่อและพันธบัตร ส่วนธนาคารเฉพาะทาง ได้แก่ สถาบันสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารออมทรัพย์เพื่อการปลูกบ้าน หรือสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจเฉพาะสาขา

ธนาคารขนาดใหญ่ 10 อันดับแรกของเยอรมนี

 1. Deutsche Bank (บมจ.) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครแฟรงค์เฟิร์ต
 2. Commerzbank (บมจ.) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครแฟรงค์เฟิร์ต
 3. KfW (องค์กรมหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครแฟรงค์เฟิร์ต
 4. DZ Bank (บมจ.) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครแฟรงค์เฟิร์ต
 5. Unicredit Bank AG (บมจ.) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครมิวนิค
 6. Landesbank Baden-Württemberg (องค์กรมหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครชตุทการ์ท
 7. BayernLB (องค์กรมหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครมิวนิค
 8. Nord/LB (องค์กรมหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครฮันโนเฟอร์
 9. Landesbank Hessen-Thüringen (องค์กรมหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครแฟรงค์เฟิร์ต
 10. Deutsche Postbank (บมจ.) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบอนน์

นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นมา เยอรมนีและ 28 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป รวมทั้งประเทศ ไอซ์แลนด์ ลิคเท่นชไตน์ นอร์เวย์ สวิสเซอร์แลนด์ โมนาโค และซาน มาริโน เริ่มใช้ระบบ SEPA (Single Euro Payments Area) ร่วมกัน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อเจ้าของบัญชีธนาคารทุกราย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ในการโอนเงินและการหักบัญชีอัตโนมัติ โดยบังคับว่าต้องมีการระบุ

 • ชื่อเจ้าของบัญชี (Kontoinhaber) เช่น Royal Thai Embassy
 • หมายเลขบัญชี (IBAN ) เช่น DE67 1007 0000 0419 2050 00
 • รหัสธนาคาร (BIC Code) เช่น DEUTDEBBXXX