ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ

ตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร ในปี 2560

ในปี 2559 อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของเยอรมนีมีมูลค่าในประเทศรวมประมาณ 2.3 หมื่นล้านยูโร โดยกว่าร้อยละ 90 เป็นธุรกิจครอบครัว มีการจ้างงานประมาณ 1 ล้านคน อุตสาหกรรมเกษตรหลัก ๆ ประกอบด้วย การผลิตเนื้อสัตว์และผสมพันธุ์สัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ ประมง การปลูกธัญพืช ผลไม้ ดอกไม้ องุ่น (ไวน์) การพัฒนาป่า (ปลูกต้นไม้เพื่อนำไม้มาจำหน่าย)

เยอรมนีเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ที่สุดของยุโรป อุตสาหกรรมผลิตอาหาร/เครื่องดื่มในเยอรมนี เป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ มูลค่าการผลิตในปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 185.2 พันล้านยูโร (ในจำนวนนี้เป็นการผลิตเพื่อส่งออก 69.2 พันล้านยูโร) อุตสาหกรรมอาหารหลัก ได้แก่ เนื้อสัตว์ (ร้อยละ 23.3) ผลิตภัณฑ์นม (ร้อยละ 16.2) อาหารและขนมอบ (ร้อยละ 8.8) และของหวาน (ร้อยละ 7.7) ผู้ประกอบการที่สำคัญ ได้แก่ Dr.Oetker Group, Südzucker, Arla, Mondelez Deutschland, Nestlé, Cargill

แนวโน้มตลาดในปี 2560 - 2561 กระแสความนิยมสินค้าไทยยังคงอยู่ นอกจากความนิยมสินค้าไทยที่เป็นต้นทุนที่สำคัญแล้ว ผู้บริโภคเยอรมนียังให้ความสนใจ อาทิผลิตภัณฑ์อินทรีย์, อาหารเพื่อสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการและตอบความต้องการพิเศษ อาทิ lactose-free หรือ gluten-free อาหารสำเร็จรูป/พร้อมรับประทาน อาหารที่มีการผลิตที่เป็นธรรม (fair trade) อาหารเสริมความงาม (beauty foods) อาหารฮาลาล โดยคำนึงว่า ปัจจุบันเยอรมนีมีประชากรมุสลิมอาศัยอยู่กว่า 4 ล้านคน (จากตุรกี ประมาณ 3 ล้านคน)