ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ

บริการ

ในปี 2556 สาขาบริการของเยอรมนี มีมูลค่าถึง 1,887.7 พันล้านยูโร คิดเป็นร้อยละ 69 ของ GDP สาขาที่น่าสนใจสำหรับนักธุรกิจไทย ได้แก่

การค้าปลีก-ส่ง ซึ่งในเยอรมนีมีร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง น้อยมาก รวมทั้งร้านขายสินค้าเอเชีย อยู่ในมือคนเวียดนามและจีนเป็นส่วนใหญ่ ทั้ง ๆ ที่มีศักยภาพที่จะรองรับความต้องการของร้านอาหารไทยในเยอรมนีหลายร้อยแห่ง ตลอดจนการบริหารห่วงโซ่อุปทานระหว่างผู้ผลิต ผู้นำเข้า ร้านค้าปลีก และร้านอาหารต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มเชิงบวกด้าน e-commerce ผลประกอบการปี 2553 อยู่ที่ 32.4 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อนหน้า เน้นการซื้อ-ขาย ผ่านอินเตอร์เนต โทรศัพท์ และ social media

โรงแรมและการท่องเที่ยว ในปี 2556 ร้อยละ 77 ของคนเยอรมนี ท่องเที่ยวในประเทศ มีมูลค่ารวม 66.7 พันล้านยูโร ทั้งนี้ สมาคมธุรกิจร้านอาหารและโรงแรมเยอรมนี (DEHOGA) ระบุ trend ใหม่ ๆ อาทิ green tourism การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ/การแพทย์ นอกจากนี้ กิจการสปาไทยที่มีอยู่แพร่หลายในเยอรมนีอยู่แล้ว ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่โรงแรมเพิ่มขึ้น

ร้านอาหาร ปัจจุบัน ธุรกิจร้านอาหารขยายไปยัง takeaway meals, event catering หรือ cooking shows / cooking courses โดยแนวโน้มตลาดเยอรมนี เน้น ความคุ้มราคา และอาหารเพื่อสุขภาพ ในขณะที่ service-mindedness ในสาขาบริการของไทยเป็นที่ยอมรับ