อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจและลงทุนในเยอรมนี ได้แบ่งปันประสบการณ์และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยมองเห็นโอกาสและศักยภาพของเยอรมนีในฐานะที่เป็นแหล่งลงทุนของไทยดังนี้

บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจการโรงแรมในเยอรมนี อาทิ ibis Erfurt Ost, ibis Gelsenkirchen, Wyndham Garden Bad Malente Dieksee, TRYP by Wyndham Berlin City East, TRYP by Wyndham Bad Oldesloe, TRYP by Wyndham Leipzig North, Days Inn Dresden และ Days Inn Berlin West กล่าวว่า เยอรมนีถือว่ามีราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในยุโรปอื่นๆ รวมทั้งเยอรมนีมีจำนวนนักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก ทั้งชาวเยอรมันเองและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จสำคัญที่สุดคือ มาตรฐานการบริการของคนไทยค่อนข้างสูง เป็นที่ไว้วางใจในระดับโลกและในเยอรมนี

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการลงทุนหลายประเทศในยุโรปในการผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นด้านการผลิตที่สโลวะเกีย การกระจายสินค้าที่ฝรั่งเศส ในส่วนที่เยอรมนีเน้นด้าน R&D โดยบริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของเยอรมนี ในการพัฒนาสินค้าและต่อยอดสู่การขยายฐานการลงทุนในประเทศอื่น ๆ

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งลงทุนด้านการอุตสาหกรรมพลาสติกในเยอรมนีเปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความกล้ารับความเสี่ยงเรื่องต้นทุนสูง เนื่องจากมองผลประโยชน์ระยะยาวในเชิงคุณภาพ การร่วมทุนกับ บ. เยอรมัน ทำให้การเจรจาทางการเงินและการดำเนินธุรกิจคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และการมีบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกของเยอรมนีรองรับการผลิตชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ ของ บ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ฯ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและเอื้ออำนวยต่อการขนส่งสินค้า

บริษัท บางกอกโซลาร์ จำกัด ซึ่งลงทุนในสาขาอุปกรณ์พลังงานทดแทน โดยมีฐานธุรกิจสาขาเดียวกันในไทยซึ่งมีส่วนในการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนและการผลิตในเยอรมนี นอกจากนั้น เยอรมนีเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญต่อด้านพลังงานทดแทนและออกกฎหมายรองรับ จึงเอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจโซลาเซลล์ อาทิ การซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้ บริษัทฯ ยินดีให้คำแนะนำแก่นักลงทุนไทยรายใหม่ในเยอรมนีกลับหน้าหลัก