อาชีวศึกษาในเยอรมนี

ความร่วมมือไทย - เยอรมนี

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หนึ่งในสาขาความร่วมมือที่สำคัญระหว่างไทยและเยอรมนี
...

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หนึ่งในสาขาความร่วมมือที่สำคัญระหว่างไทยและเยอรมนี
    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้เข้าพบหารือกับ Prof. Dr. Hubert Ertl, Vice President and Head of Research of the Federal Institute for Vocational Education and Training (B...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการว่าด้วยการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการว่าด้วยการอาชีวศึกษา หรือ Dual Excellence ConFerence ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดอุดรธานี...


Pages: 1