อาชีวศึกษาในเยอรมนี

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ในโอกาสเดินทางเยือนเยอรมนีเพื่อศึกษาดูงานด้านความร่วมมืออาชีวศึกษาทวิภาคีไทย-เยอรมัน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ในโอกาสเดินทางเยือนเยอรมนีเพื่อศึกษาดูงานด้านความร่วมมืออาชีวศึกษาทวิภาคีไทย-เยอรมัน ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยไทย-เยอรมันแห่งที่ 2 โดยหารือเกี่ยวกับความพร้อมในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมครูฝึก/ครูช่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนี ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมคือ การส่งผู้แทนเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-24 มีนาคม 2559 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และการรับผู้เชี่ยวชาญเยอรมันไปประจำที่ไทย

05/06/2016กลับหน้าหลัก